PAC bột 30%

Mô tả sản phẩm

PAC bột 30% được sản xuất từ PAC lỏng 17%. Công ty Đông Á sử dụng công nghệ phun sấy ly tâm tốc độ cao để đảm bảo chất lượng và hiệu suất sản xuất tốt nhất. PAC bột thu được có nồng độ Al2O3 ≥ 30% được đóng bao 25kg thuận tiện cho việc phân phối và sử dụng.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG PAC BỘT (Aln(OH)mCl3n-m)
 STT Tên chỉ tiêu Đơn vị PAC 30% PAC 31% PAC DA Phương pháp thử
1 Ngoại quan - Bột mịn, màu trắng ánh vàng Bột mịn, màu vàng Quan sát bằng mắt
2 Hàm lượng Al2O3 % ≥ 30 ≥ 28 ≥ 28 JIS K 1475:2006
3 Độ kiềm % 40÷90 ≥40 ≥ 70 JIS K 1475:2006
4 Hàm lượng Fe ppm ≤ 300 - - JIS K 1475:2006
5 Hàm lượng cặn không tan trong nước % ≤ 0,25 ≤0,5 - JIS K 1475:2006
6 pH dung dịch 1% trong nước - 3,5÷5 JIS K 1475:2006