Axít HCl 32% - 35%

Mô tả sản phẩm

Khí H2 và CL2 thu được sau điện phân được phản ứng trong lò đốt cho ra sản phẩm HCL. Bằng cải tiến và nâng cao hiệu suất lò đốt hiện nay công ty Đông Á đã sản xuất được axit HCL nồng độ 35% đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của khách hàng sử dụng axit HCL trong nước.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG AXIT HCl
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị HCl 32% HCl 35% Phương pháp thử
1 Ngoại quan   Dung dịch trong, màu ánh vàng Quan sát bằng mắt
2 Hàm lượng HCl % 32 ± 1 35 ± 1 TCVN 1556:1997
3 Hàm lượng Clo tự do ppm ≤ 20 ≤ 30 TCVN 1556:1997
4 Hàm lượng sắt ppm ≤ 2 ≤ 2 TCVN 1556:1997
5 Tỷ trọng (ở 20oC) g/ml ≥ 1,15 ≥ 1,16 TCVN 3731-82