Clo lỏng

Mô tả sản phẩm

Khí Clo thu được sau điện phân được chuyển đến tháp làm sạch. Sau đó được làm khô trong tháp kết hợp nén và tạo bọt rồi hóa lỏng trong các bình chứa tiêu chuẩn.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CLO LỎNG
STT Tên chỉ tiêu Chất lượng sản phẩm
Đơn vị Chỉ tiêu chất lượng
1 Trạng thái vật lý   Dạng khí khi thoát ra môi trường, màu sắc hơi vàng lục, mùi đặc trưng: mùi hăng
2 Hàm lượng Clo (Cl2) % ≥ 99,99
3 Hàm lượng nước (H2O) % ≤ 0,01
4 Khối lượng riêng g/ml ≥1,5